Kontakt

Om oss

Hesselberg Rental er et datterselskap av konsernet AS Sigurd Hesselberg. Konsernet ble etablert i 1897 og har gjennom en lang historie utviklet seg i takt med markedets stadige økende krav og med kundens behov i sentrum. Hesselberg-gruppen har over 300 ansatte og er et finansielt solid og norskeid selskap med aktiviteter innenfor flere markeder.

Hesselberg Rental er ett selskap som satser på utleie av maskiner. Delingsøkonomi er ett begrep som blir viktigere og viktigere i årene fremover, og ved å leie ut maskiner vil Hesselberg og kundene bli en del av denne økonomien. Kundene vil unngå at maskiner står stille i perioder med færre oppdrag og samtidig bli mer fleksibel i forhold til store oppdrag i markedet. Dette vil føre til en mer kapital effektiv drift og redusert risiko i forhold til investeringer. Disse momentene blir viktigere og viktigere ute i markedet med tanke på kundenes konkurransekraft.

Våre bestselgere i Hesselberg Maskin AS vil bli grunnlaget for maskinparken i utleieselskapet, og vil bestå av Komatsu anleggsmaskiner, Bomag valser og Manitou løfteutstyr.

Sentralbordet: 22 88 72 00

Mail: firmapost@hesselberg.no

Adresse: Jeksleveien 70, 2016 Frogner

Postadresse: Postboks 74, 2017 Frogner